Let op, je gebruikt waarschijnlijk een verouderde browser!
Wij raden je daarom sterk aan te updaten naar een nieuwere browser.
Arrow top

Voor mens, planeet en welvaart

Reizen is een van de mooiste dingen ter wereld. Bij anders dan anders willen we ook zorgen voor een positieve impact van onze reizen. Voor de mens, de planeet en de (lokale) welvaart. 

Kompas groot

Ons duurzaamheidskompas

Benieuwd wat wij doen om de mens, de planeet en de welvaart op onze bestemmingen te verbeteren? Benieuwd naar wat wij doen om onze duurzaamheidsdoelen na te streven? We leggen je graag uit wat ons anders dan anders duurzaamheidskompas inhoudt en wat onze doelstellingen zijn. 

Ons anders dan anders duurzaamheidskompas toont ons de weg naar onze duurzame doelstellingen en helpt ons zo om alle neuzen in dezelfde richting te sturen. Hiermee verzekert het alle anders dan anders medewerkers en partners van een duidelijk engagement. Het bevat vier assen met elk twee heel concrete doelstellingen waarin anders dan anders zich engageert omtrent duurzaamheid.

Wil je ook weten hoe ons duurzaamheidskompas wordt toegepast op jouw droomreis? Check onze icoontjes! Nog vragen? Onze reisleiders en medewerkers vertellen je er graag meer over. 

Economisch

We bevorderen economische groei en fatsoenlijk werk

Toerisme is wereldwijd goed voor 10,3% van het BNP. Voor vele landen is het internationale toerisme dé motor voor economische groei. Voor de samenstelling en uitvoering van onze anders dan anders reizen werken we met betrouwbare lokale partners met een standvastige werking en personeelsbeleid. Tal van reisprofessionals staan in voor de kwaliteit van onze reizen doorheen verschillende landen en regio’s. Zo verzekeren wij hen van een vast inkomen.

Toerisme is wereldwijd goed voor 10,3% van het BNP. Voor vele landen is het internationale toerisme de motor voor economische groei. Voor de samenstelling en uitvoering van onze anders dan anders reizen werken we met betrouwbare lokale partners met een standvastige werking en personeelsbeleid. Om onze droomreizen te realiseren kunnen we rekenen op tal van professionals zoals onze reisleiders, lokale gidsen, chauffeurs, hotelpersoneel, bootmannen,… . Zo verzekeren wij hen van een vast inkomen.

Onze reizen combineren de klassieke hoogtepunten van een land vaak met minder platgetreden paden zodat we de duurzame ontwikkeling van onontgonnen regio’s bevorderen. Denk maar aan lokale tewerkstelling of het bouwen van nieuwe infrastructuur. Per regio werken we meestal met verschillende gidsen en chauffeurs (zeker wanneer de regio’s van elkaar gescheiden zijn met binnenlandse vluchten), waardoor de welvaart niet op één plek gecentraliseerd blijft maar verspreid wordt over het land.

Door een goede mix te maken van (internationale) luxehotels en kleinschalige accommodaties in lokaal beheer maar ook door een evenwichtige balans tussen maaltijden in de hotels en lokale restaurants, stimuleren we een brede impact op economisch vlak, eigen aan toerisme. We zorgen zo niet enkel voor jobs en een stabiel inkomen voor de dienstensector maar ook voor economische groei in de primaire en secundaire sector.

We bestrijden armoede en stimuleren het welzijn van lokale gemeenschappen

We ondersteunen tal van lokale projecten die in onze programma’s geïntegreerd zijn. Vele van onze activiteiten bevoordelen rechtstreeks de lokale gemeenschappen. Onze reisleiders zijn thuis in hun bestemming en weten perfect waar de noden het hoogst zijn. Zo bestrijden wij actief de armoede op onze bestemmingen. 

We ondersteunen tal van lokale sociale projecten die in onze reisprogramma’s geïntegreerd zijn. Voor specifieke activiteiten of excursies doen we ook rechtstreeks beroep op lokale gemeenschappen waarmee we hen van de nodige financiële zuurstof voorzien. Maar ook achter de schermen engageren wij en onze partners voor vele initiatieven die de lokale bevolking ten goede komen.

Onze reisleiders zijn thuis in hun bestemming. Ze staan garant voor een respectvolle interactie tussen de reizigers en de plaatselijke inwoners door hun uitgebreide kennis van de lokale tradities en cultuur. Ze weten daarom ook perfect waar de noden het hoogst zijn. Door alle fooien in de prijs in te rekenen, kan de reisleider ervoor zorgen dat ze in de juiste verhouding terecht komen bij de juiste personen. We ontmoedigen shopping gebaseerd op commissies waarbij steeds dezelfde personen de inkomsten ontvangen. Ook als reiziger kan je zo zelf nog kiezen waar je interesse of steun naartoe gaat. 

Sociaal

We streven naar kinderwelzijn en sociale-en gendergelijkheid

Op vlak van gendergelijkheid speelt toerisme wereldwijd een belangrijke rol en hier dragen wij en onze partners zeker ook een steentje bij. Doorheen onze reizen hebben we permanent oog voor kinderwelzijn en onze aandacht gaat naar sociale en etnische minderheden.

Op vlak van gendergelijkheid speelt toerisme wereldwijd een belangrijke rol. 54% van alle werknemers in toerisme is immers vrouw. Toerisme is op deze manier een waardevolle katalysator voor empowerment van vrouwen, zij het niet altijd in de best betaalde jobs of leidinggevende functies. Met trots kan anders dan anders wél vaak uitpakken met onze internationale partnerships waar een vrouw als sterkhouder aan het roer staat, ook in landen waar dit alles behalve evident is.

Onze reizen naar afgelegen gebieden bevorderen de sociale gelijkheid door een herverdeling van de welvaart en bieden een sociale stimulans voor etnische minderheden.

We hebben oog voor kinderwelzijn en gaan er prat op om kinderarbeid, - handel, -of uitbuiting te melden via de bevoegde kanalen. Lokale handelaars, producten en diensten worden getoetst aan ons hart op de juiste plaats voor het welzijn van alle kinderen.

We moedigen educatieve ontwikkeling aan

De kennis en vaardigheden van al onze (on-)rechtstreekse medewerkers worden steevast verder verfijnd en ontwikkeld naar internationale kwaliteitsnormen. Wij en onze partners stimuleren de educatieve vooruitgang op onze bestemmingen en onze reisleiders sensibiliseren ook onze reizigers met hun uitgebreide kennis over lokale tradities, cultuur, geschiedenis en fauna en flora.

Al onze werknemers, reisleiders en andere medewerkers zoals lokale gidsen, hotelpersoneel, chauffeurs, bootmannen,… zijn steeds gedegen opgeleid in hun vakgebied. Hun kennis en vaardigheden worden steevast verder verfijnd en ontwikkeld naar internationale kwaliteitsnormen. Wij en onze partners ondersteunen de educatieve vorming van de lokale bevolking op onze bestemmingen waar mogelijk, zowel voor als achter de schermen. Ook hechten we veel belang aan de uitgebreide en diepgaande kennis van onze reisleiders om de reizigers wegwijs te maken in de lokale geschiedenis, tradities en religies van de plaatselijke volkeren en culturen maar uiteraard ook in de fauna en flora van onze natuurbestemmingen.

Ecologisch

We steunen het klimaat, afvalbeheer en hernieuwbare energie

Wij engageren ons om alle CO₂ van de vluchten van onze reisleiders en medewerkers te compenseren en we bieden ook aan onze reizigers die mogelijkheid. Tijdens onze reizen trachten we onze ecologische voetafdruk te verkleinen. We mikken op het maximaliseren van hernieuwbare energie en het verbeteren van het afvalbeheer zowel op onze kantoren als bij onze accommodaties en tijdens excursies.

Waar mogelijk proberen we onze ecologische voetafdruk te verkleinen, door bijvoorbeeld te kiezen voor alternatieve vervoersmiddelen waar mogelijk. Denk aan een fietstochtje i.p.v. een stadsrondrit, een hogesnelheidstrein i.p.v. een binnenlandse vlucht, zeilboten i.p.v. motorboten,…

Intern trachten we het papiergebruik bij alle medewerkers te ontmoedigen door digitalisatie en waar mogelijk papierloos te werken. We juichen het gebruik van hernieuwbare energie toe, zowel bij onze accommodaties als tijdens excursies. Ook trachten we onze reizigers actief aan te zetten om zo weinig mogelijk afval te genereren bijvoorbeeld door herbruikbare flesjes te voorzien of stoffen zakjes aan onze klanten mee te geven op bestemmingen waar enkelvoudig bruikbaar plastic verboden is, zoals in Kenia of Tanzania.

Deze alternatieven wegen natuurlijk niet op tegen onze belangrijkste bron van uitstoot: de vliegreizen waar alles mee begint en eindigt. We engageren ons daarom om alle CO₂ van de vluchten van onze reisleiders en medewerkers te compenseren en we nodigen ook onze reizigers graag uit om hetzelfde te doen! Meer informatie daarover lees je hieronder.

Natuurlijk erfgoed en biologische diversiteit

We beschermen en promoten natuurlijk erfgoed en biologische diversiteit. Onze reisprogramma’s behelzen veel bezoeken aan natuurlijk erfgoed en nationale parken en het behoud van de natuurlijke rijkdom van de bestemmingen staat centraal tijdens onze reizen.Take nothing but pictures, leave nothing but footprints, is hier ons motto.

In onze reisprogramma’s staat de natuurlijke rijkdom van de bestemmingen centraal en worden het natuurlijk erfgoed en de nationale parken voortdurend geïntegreerd. De inkomgelden van deze bezoeken worden gebruikt voor het behoud ervan en zo gaan waardevolle natuurgebieden niet verloren voor ander of meer financieel gewin zoals stroperij of grootschalige plantages met monocultuur. We integreren en ondersteunen projecten die de biodiversiteit op zee en op het land in stand houden. We vermijden excursies met een nefaste invloed en waar mogelijk kiezen we voor activiteiten met een positieve impact op het natuurlijke landschap en haar fauna en flora. We stimuleren ook onze reizigers om hier hun steentje aan bij te dragen.

Tijdens een natuurbezoek engageren wij ons om dit zo duurzaam mogelijk te laten verlopen. Volgens de lokale richtlijnen, blijven we op de geëffende paden, respecteren de aanwezige fauna en flora en nemen enkel foto's, herinneringen en indrukken terug mee na het bezoek. Anders dan anders zorgt ervoor dat alle inkomgelden maximaal bijdragen tot de verdere bescherming van de nationale parken en het algemene natuurbehoud, in stand houding van het dierenbestand en anti-stroperij projecten. Wij verkiezen parken die zich ontfermen over natuurbescherming, het actief managen van het aantal bezoekers en zich toeleggen op de ‘nature education’ van de bezoekers.

Ethisch

We promoten het behoud van het culturele erfgoed

Het culturele werelderfgoed is inherent aan onze rondreizen, we dragen er dus maar beter zorg voor! Onze reisprogramma’s dragen daarom bij aan de instandhouding van vele UNESCO werelderfgoedsites maar ook lokale tradities en ambachten krijgen tijdens onze reizen bijzondere aandacht.

Het culturele werelderfgoed is essentieel voor onze rondreizen, we dragen er dus maar beter zorg voor! Dat vele Unesco-werelderfgoedsites in onze programma’s zijn opgenomen bevordert niet enkel de algemene kennis er over, maar de inkomtickets dragen rechtstreeks bij aan het behoud van deze culturele schatten die de wereld te bieden heeft. We respecteren de maximale bezoekersaantallen van de bestemmingen en sites, zonder in te boeten op het comfort van onze reizigers. Dankzij de intermediaire functie van onze reisleiders maken we onze reizigers én de lokale bevolking bewust van onze impact en trachten we deze zoveel mogelijk te minimaliseren. Door onze voortdurende aandacht en respect voor lokale tradities, cultuur en ambachten helpen we deze te waarderen en in stand te houden in een steeds verder globaliserende wereld.

We staan voor duurzame samenwerking met andere landen

We streven naar een samenwerking op lange termijn met lokale bedrijven en organisaties, veelal KMO’s. Ook ondersteunen we onze lokale partners bij hun engagement voor duurzaam toerisme en lokale projecten in lijn met ons duurzaamheidskompas.

We streven ernaar om onze samenwerkingsverbanden met lokale bedrijven en organisaties, veelal KMO’s, uit te bouwen op lange termijn. Bijvoorbeeld in Thailand duurt deze samenwerking al meer dan 40 jaar! We betalen eerlijke prijzen voor de aangeboden diensten die bovendien jaarlijks geëvalueerd en aangepast worden. Om een perspectief te bieden op lange termijn, laten we een bestemming ook niet zomaar vallen als het een jaartje (of langer) wat minder gaat. We blijven jaarlijks sleutelen aan het programma zodat het innovatief, fris en relevant blijft en elk jaar opnieuw reizigers kan aantrekken. Onze bestemmingsportfolio wordt ook jaarlijks geëvalueerd en verder uitgebreid als stimulans voor landen in ontwikkeling. De laatste jaren kwamen zo Mongolië, Madagaskar, Ethiopië, Zambia, de Filippijnen e.a. op onze radar.

Onze lokale partners krijgen ook onze volle steun voor hun eigen engagement voor duurzame ontwikkeling. Enerzijds bemoedigen we de (kleinschalige) lokale projecten die zij beheren in lijn met ons duurzaamheidskompas en anderzijds willen we hen mee ondersteunen om het beleid in beweging te zetten met het oog op duurzaam toerisme.